سبک زندگی

۳۵ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۶:۵۰ بعد از ظهر - Pedram
زلزله ساعات پیش تهران پس لرزه بود؛ مردم تهران نگران وقوع زلزله بزرگتر نباشند
Read More
۳۱ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۶:۴۷ بعد از ظهر - Pedram
زلزله ۴ ریشتری تهران را لرزاند
Read More
۲۶ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۶:۱۷ بعد از ظهر - علی حسین زاده
Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great. Orison Swett Marden منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت...
Read More
۲۶ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۶:۱۷ بعد از ظهر - علی حسین زاده
جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه -
Read More
۲۶ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۶:۱۶ بعد از ظهر - علی حسین زاده
جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه -
Read More
۱۱ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۶:۱۶ بعد از ظهر - علی حسین زاده
If you do what you always did, you will get what you always got اگر همیشه کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی !
Read More
۱۲ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۶:۱۵ بعد از ظهر - علی حسین زاده
جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه -
Read More
۷ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۶:۱۵ بعد از ظهر - علی حسین زاده
جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه -6
Read More
۸ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۶:۱۴ بعد از ظهر - علی حسین زاده
جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه -5
Read More
۸ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۶:۱۴ بعد از ظهر - علی حسین زاده
جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه -
Read More
محبوبترین ها
مهٔ ۱۰, ۲۰۲۰, ۸:۰۲ بعد از ظهر - Arsalanroozgard
مهٔ ۱۹, ۲۰۲۰, ۱۲:۱۴ قبل از ظهر - علی
مهٔ ۱۰, ۲۰۲۰, ۸:۰۰ بعد از ظهر - Arsalanroozgard