ادبیات

ادبیات

۳۴۴ بازدید - مهٔ ۱۳, ۲۰۲۰, ۱۰:۳۸ قبل از ظهر - Barana
دو بیتی از فریدون مشیری
Read More
۱۶۹ بازدید - مهٔ ۱۲, ۲۰۲۰, ۱۰:۳۷ بعد از ظهر - Arsalanroozgard
.
Read More
۲۸۶ بازدید - مهٔ ۱۲, ۲۰۲۰, ۱:۲۱ قبل از ظهر - رضا قلی پور
بوستان سعدی
Read More
۲۵۷ بازدید - مهٔ ۱۱, ۲۰۲۰, ۹:۴۵ قبل از ظهر - علی
وکسی چه میداند در دل زنی که موهایش را میبافد ، ب.....
Read More
۱۷۶ بازدید - مهٔ ۱۱, ۲۰۲۰, ۱۲:۰۹ قبل از ظهر - Pari
نشاند کی جوید که تو بی نشانی مکانت کی یابد که تو بی مکانی
Read More
۱۵۳ بازدید - مهٔ ۱۰, ۲۰۲۰, ۱:۳۵ بعد از ظهر - Pari
دل نیست ، این دلی که به من دادی
Read More
۹۲ بازدید - مهٔ ۱۰, ۲۰۲۰, ۱۲:۳۴ بعد از ظهر - Hediye
You’re the author of your life. Don’t be afraid to edit or change the script. تو نويسنده زندگيت هستي. نترس از...
Read More
۸۴ بازدید - مهٔ ۱۰, ۲۰۲۰, ۱۲:۲۰ بعد از ظهر - Hediye
تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم....
Read More
۳۸۲ بازدید - مهٔ ۸, ۲۰۲۰, ۷:۳۷ بعد از ظهر - Pari
جست و جوی ما ورای جست و جو من نمیدانم ، تو میدانی بگو
Read More
۲۲۰ بازدید - مهٔ ۷, ۲۰۲۰, ۳:۴۰ قبل از ظهر - Pari
حرکت جوهری مستمر ، بودن و شدن ...
Read More
محبوبترین ها
آوریل ۲۳, ۲۰۲۰, ۱۱:۰۶ بعد از ظهر - مهدی خاتمی
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۶:۵۸ بعد از ظهر - علی
مهٔ ۱۳, ۲۰۲۰, ۱۰:۳۸ قبل از ظهر - Barana
مهٔ ۱۲, ۲۰۲۰, ۱:۲۱ قبل از ظهر - رضا قلی پور
مهٔ ۵, ۲۰۲۰, ۹:۰۶ بعد از ظهر - Pedram