ادبیات

ادبیات

۷۸ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۶:۵۵ قبل از ظهر - Pedram
مولانا
Read More
۴۸ بازدید - مهٔ ۲۶, ۲۰۲۰, ۱۰:۵۶ بعد از ظهر - علی
♥️حواسمان به چروک هایِ دور چشم مادرانمان و....
Read More
۴۹ بازدید - مهٔ ۲۶, ۲۰۲۰, ۵:۳۳ بعد از ظهر - Pari
مینویسم تا زنان را از سلول های ستم برهانم ..
Read More
۳۰ بازدید - مهٔ ۲۶, ۲۰۲۰, ۵:۰۶ بعد از ظهر - Pari
جان، دل
Read More
۶۱ بازدید - مهٔ ۲۶, ۲۰۲۰, ۳:۰۲ بعد از ظهر - Pari
دریاب دمی که با طرب میگذرد
Read More
۵۱ بازدید - مهٔ ۲۶, ۲۰۲۰, ۷:۵۹ قبل از ظهر - NASRIN
مثل ها
Read More
۶۱ بازدید - مهٔ ۲۵, ۲۰۲۰, ۱۲:۵۹ بعد از ظهر - Pari
می تراود مهتاب
Read More
۸۵ بازدید - مهٔ ۲۴, ۲۰۲۰, ۱۱:۲۸ بعد از ظهر - علی
دیگر برایم مهم نیست ! بی حس شده ام ... از ...
Read More
۶۰ بازدید - مهٔ ۲۴, ۲۰۲۰, ۵:۰۳ قبل از ظهر - Pedram
شعر
Read More
۷۸ بازدید - مهٔ ۲۴, ۲۰۲۰, ۵:۰۱ قبل از ظهر - Pedram
شعر
Read More
محبوبترین ها
آوریل ۲۳, ۲۰۲۰, ۱۱:۰۶ بعد از ظهر - مهدی خاتمی
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۶:۵۸ بعد از ظهر - علی
مهٔ ۱۳, ۲۰۲۰, ۱۰:۳۸ قبل از ظهر - Barana
مهٔ ۱۲, ۲۰۲۰, ۱:۲۱ قبل از ظهر - رضا قلی پور
مهٔ ۵, ۲۰۲۰, ۹:۰۶ بعد از ظهر - Pedram