نور تویی

نور تویی
سور تویی
دولت منصور تویی

مرغ که طور تویی
خسته به منقار مرا

قطره تویی
بحر تویی
لطف تویی
قهر تویی

قند تویی
زهر تویی
بیش میازار مرا

حجره خورشید تویی
خانه ناهید تویی

روضهٔ امید تویی
راه ده ای یار مرا

روز تویی
روزه تویی
حاصل دریوزه تویی

آب تویی
کوزه تویی
آب ده این بار مرا

دانه تویی
دام تویی
باده تویی
جام تویی

پخته تویی
خام تویی
خام بمگذار مرا


مولانای جان

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

درباره نویسنده

ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان

محبوب ترین ها
آوریل ۲۳, ۲۰۲۰, ۱۱:۰۶ بعد از ظهر - مهدی خاتمی
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۶:۵۸ بعد از ظهر - علی
مارس ۲۲, ۲۰۲۰, ۱۰:۲۷ بعد از ظهر - مستانه
آوریل ۱۵, ۲۰۲۰, ۱۰:۰۰ بعد از ظهر - رحمان رامفر
آوریل ۲, ۲۰۲۰, ۸:۵۶ بعد از ظهر - reza