حضور در هستی

سادگی مربوط به ذهن نیست. سادگی مبتنی بر یک طرح و الگو فقط نوعی انطباق زیرکانه است؛ دفاعی است در مقابل رنج؛ یک عمل 《خود حفاظی》 یا 《خود محصوریت》 است که منجر به انواع تضادها و آشفتگی ها میگردد. و این تضادها هستند که ذهن را نسبت به جریانات درونی و برونی تیره و غبار آلود میگردانند. با وجود تضاد، روشنایی هرگز نمی تواند وجود داشته باشد، تضاد و روشنایی نمی توانند با هم باشند. و رهایی از تضاد است که منجر به سادگی و خلوص میگردد، نه سرکوبی یا مهار آن. آنچه سرکوب و مهار میگردد از نو سر برداشت میکند و سرکوبی و مهار مکرّر و مکرّر آن لازم می آید؛ و در اینصورت وجود تضاد یک امر پایان ناپذیر خواهد بود.
برای شناخت تضاد باید ماهیت تمایل و آرزو را شناخت. تمایل ممکن است بصورت یک مشاهده کننده مبهم و مجرد درآید که ظاهراً عمل درک و شناخت را بر عهده میگیرد. ولی این تصعید و فریب مانع شناخت میگردد و آنرا به حالت تعطیل در می آورد. پدیده مشاهده کننده و مشاهده شونده جدا از یکدیگر نیستند، یک جریان دوگانه در کار نیست بلکه یک جریان یگانه است. و تنها در تجربه واقعیت این یگانگی است که آزادی از تمایل و تضاد ممكن است. این سؤال نیز هرگز نباید مطرح گردد که تجربه آن واقعیت چگونه ممکن است. خودش باید اتفاق بیفتد؛ و زمانی اتفاق می افتد که آگاهی و هشیاری 《پاسیو》و انفعالی وجود دارد. شما نمی توانید راحت و آسوده در اطاق بنشینید و بوسیله تصوّر یا اندیشه بدانید برخورد واقعی با یک مار سمی چگونه تجربه ایست. برای چنان تجربه ای باید دل به دریا بزنید، از اطاق خارج شوید، از خیابان های آسفالت و روشنایی های مصنوعی بگذرید و به آن دورها بروید.
فکر ممکن است تصوّر رهایی از تضاد را در خود ثبت نماید ولی نمی تواند عملا آنرا تجربه کند؛ زیرا یکپارچگی، سادگی و صفای روح در قلمرو ذهن نیست.

 

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

درباره نویسنده

ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان

محبوب ترین ها
آوریل ۲۳, ۲۰۲۰, ۱۱:۰۶ بعد از ظهر - مهدی خاتمی
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۶:۵۸ بعد از ظهر - علی
مارس ۲۲, ۲۰۲۰, ۱۰:۲۷ بعد از ظهر - مستانه
آوریل ۱۵, ۲۰۲۰, ۱۰:۰۰ بعد از ظهر - رحمان رامفر
آوریل ۲, ۲۰۲۰, ۸:۵۶ بعد از ظهر - reza